x
ספר לכבודו של אמנון רובינשטיין Print E-mail

אמנון רובינשטיין: משפט ואדם,

ספר לכבודו של פרופ' אמנון רובינשטיין בחסות כתב העת משפט ועסקים של המרכז הבינתחומי הרצליה

הספר מקיף כתבים בנושאים הקשורים בעשייתו הציבורית והאקדמית של אמנון רובינשטיין - בתחומי הממשל, החברה, החינוך בישראל והספרות העברית.

לכל המאמרים בספר לחצו כאן url icon

תוכן העניינים

 

דבר העורכים - ד"ר עלי בוקשפן ועו"ד ערן דוידי

ברכות לאמנון רובינשטיין - פרופ' אוריאל רייכמן

שיחה אישית עם פרופ' אמנון רובינשטיין - פרופ' משה בר-ניב, השופט (בדימוס) מישאל חשין ופרופ' דניאל פרידמן

 

עשרים שנה לחוקי-היסוד

סיפורם של חוקי-היסוד - פרופ' אמנון רובינשטיין

מפעל חוקי-היסוד – לאן? - פרופ' אהרן ברק

היש לישראל חוקה ומי כותב אותה? - פרופ' דניאל פרידמן

בזכות הריסון השיפוטי בתחום החוקתי - ד"ר הלל סומר

מהלכת רובינשטיין ועד ספר רובינשטיין – על פירושו העדכני של סעיף 4 לחוק- יסוד: הכנסת - ד"ר אביגדור קלגסבלד

חוקי- היסוד בדבר זכויות האדם והליך החקיקה בכנסת – נאה דורש ונאה מקיים? - עו"ד יניב רוזנאי

כיצד הצליחה ועדת החוקה בכנסת השתים-עשרה במקום שבו נכשלו אחרים: דגשים והרהורים לגבי העתיד - עו"ד אוריאל לין ועו"ד שלומי לויה

 

ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית

ישראל כמדינה לאומית וליברלית - פרופ' רות גביזון ופרופ' פניה עוז-זלצברגר

מדינה יהודית ודמוקרטית כראוי: סיכום-ביניים - פרופ' אסא כשר

צה"ל כצבאה של מדינה יהודית ודמוקרטית - השופט חנן מלצר

בג"ץ או בד"ץ: מעורבות שיפוטית בסוגיות הלכתיות – גבולותיה, היקפה ותוצאותיה - ד"ר אביעד הכהן

על ירושות ומשפחות בראי ההלכה: הסדרי הורשות והדרות בדין העברי - ד"ר רונן קריטנשטיין

 

ממשל ומשילות בישראל

אי-יציבות ממשלית בישראל: האם בַּכּל אשמה שיטת הבחירות? - השופטת דפנה ברק-ארז

שיטות בחירות: ניתוח חלופות והמלצות לרפורמה בישראל - פרופ' דוד נחמיאס ומר שי דוד

הזמנה למפגש עם האינטרס הציבורי: מתווה לרפורמה בוועדות הכנסת - פרופ' משה מאור

 

משפט וחברה בישראל: רב -תרבותיות ומדיניות הגירה

משבר הרפובליקניות בישראל - פרופ' מנחם מאוטנר

אסירים, ענישה קהילתית וחינוך – בין "סמכותה הטבעית" של המדינה לבין הפרטה, קהילתיות ופרטיות - פרופ' נילי כהן

בזכותן של זכויות שפה - ד"ר מיטל פינטו

ציונות ורב-תרבותיות - פרופ' אלכסנדר יעקובסון

חידת הנאמנות: מי חב מה למי ומדוע? - ד"ר ליאב אורגד

 

משפט וחינוך

משפטן אוהב אדם - מר עופר ברנדס

לאיזה תלמיד החוק דואג? - ד"ר דן גבתון

על הזכות לחינוך מן הבית - פרופ' יורם רבין ועו"ד נוריאל אור

 

הסופר אמנון רובינשטיין

סופרים לא נעשים בהזמנה - השופט (בדימוס) בעז אוקון

השמיכה של הנביא עמוס - גב' יוכי ברנדס

זה לא יכול להיות - מר חנוך ברטוב

נזיר אחיו - פרופ' זיוה שמיר

 

 

 

 

 

מידע נוסף

right_3
Content View Hits : 4668090